Skip to content Skip to footer

Stațiunea Didactică de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă Istrița

Stațiunea Didactică și de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură ”Pietroasa-Istrița’’ funcționează în structura USAMVB ca urmare a comasării, cu aprobarea Senatului USAMVB, Stațiunii  Didactice  de  Cercetare‐Dezvoltare  pentru  Viticultură  și  Vinificație  Pietroasa  și  a  Stațiunii Didactice și de Cercetare‐Dezvoltare pentru Pomicultură Istrița, respectiv a fermei Pietroasa și a fermei Istrița. 

Stațiunea Didactică și de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură ”Pietroasa-Istrița’’  funcționează  ca  subunitate  fără  personalitate  juridică  în  cadrul  Universității  de  Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, cu statut de filială, în baza Legii 290/2002, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2003, aprobată și modificată prin Legea nr. 147/2004 și a Hotărârii de Guvern nr. 2155/2004 și are sediul în Comuna Pietroasele, județul Buzău.

Vezi aici Regulamentul de organizare și funcționare.

Situată la poalele Dealurilor Subcarpatice (Dealu Mare), în județul Buzău, Stațiunea Didactică de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă Istrița este locul în care știința și solurile roditoare se întâlnesc pentru a continua tradiția de peste 130 de ani de producție horticolă inteligentă în România.

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă Istrița a USAMV București, are ca activitate de bază producerea și comercializarea pomilor fructiferi din toate speciile adaptabile condițiilor pedoclimatice din România. Urmărim modernizarea continuă a activităților de producție, ținând cont de următoarele criterii:

Criteriul tehnologic

  • Aplicarea unor tehnologii de pomicultură integrată cu inputuri reduse
  • Producerea de material săditor pomicol din categorii biologice superioare
  • Modernizarea bazei tehnico materiale

Criteriul economic

  • Valorificarea superioară a producției de fructe prin livrarea în procent de peste 90% la export și consum în stare proaspătă

Calitatea managementului

  • Corelația dintre cantitate și calitate
  • Managementul riscului

Realizări recente

Printre realizările noastre recente se numără:

  • Dotarea cu mașini și utilaje agricole performante
  • Producerea de material săditor pomicol la standarde înalte
  • Modernizarea infrastructurii de irigații printr-un sistem unic de irigare prin picurare subterană, la nivelul rădăcinilor pomilor.
  • Expoziții, degustări profesionale de fructe, vizite și demonstrații cu ocazia organizării Sărbătorii Cireșului la Istrița

Stațiunea Didactică de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă Istrița reprezintă un spațiu de inovare și dezvoltare continuă în domeniul agriculturii moderne. Activitatea noastră este desfășurată în corelație cu cea a Centrului de Cercetare pentru Pomicultură Integrată din cadrul Universității de Agronomie și Medicină Veterinară din București. De asemenea, suntem în strânsă colaborare cu ICDP Mărăcineni, cu toate stațiunile de cercetare – dezvoltare din domeniul pomiculturii, cu Societatea Națională a Pomicultorilor și alte asociații de profil pentru promovarea noutăților în rândul producătorilor.

În cadrul stațiunii s-au realizat investiții considerabile pentru dotarea cu mașini și utilaje agricole performante (tractor de mare putere, platformă autopropulsată pentru lucrări în livadă, echipamente pentru realizarea tratamentelor fitosanitare etc).

Un deziderat investițional ce a ajuns acum la maturitate a fost achiziția de utilaje pentru condiționarea și procesarea fructelor (linie de sortat cireșe și prune, instalație pentru deshidratarea fructelor), această linie fiind pusă în funcțiune și lucrând la capacitate maximă în timpul sezonului.

Pentru că nimic nu poate crește fără apă, Stațiunea Didactică de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă Istrița a investit în automatizarea instalațiilor de irigat și în achiziția de echipamente performante pentru irigarea culturilor din asolament (grâu, porumb, floarea soarelui etc).